Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 về "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển", mã số KC.09/21-30
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến