Các lỗ hổng bảo mật mức Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft công bố tháng 10 năm 2022

Trung tâm Tin học và Tính toán gửi công văn về việc thông báo và hướng dẫn xử lý các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022.
Các lỗ hổng bảo mật mức Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft công bố tháng 10 năm 2022
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến