Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế với các đối tác Belarus giai đoạn 2022-2023

Chủ tịch Viện HLKHCNVN đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ của đơn vị mình liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện HLKHCNVN giai đoạn 2022-2023.
Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế với các đối tác Belarus giai đoạn 2022-2023
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến