Khảo sát thông tin hiện trạng ứng dụng CNTT trong khai thác dữ liệu và tính toán hiệu năng cao

Viện Hàn lâm ban hành phiếu khảo sát đến các đơn vị nghiên cứu để cung cấp thông tin liên quan đến hiện trạng ứng dụng CNTT trong khai thác dữ liệu và tính toán hiệu năng cao có ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Khảo sát thông tin hiện trạng ứng dụng CNTT trong khai thác dữ liệu và tính toán hiệu năng cao
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến