THÔNG BÁO LẦN 2: Hội thảo hướng Môi trường và Năng lượng

Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường tiếp tục gửi Thông báo lần 2 về Hội thảo "CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG TIÊN TIẾN HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁP TRIỂN BỀN VỨNG" nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
THÔNG BÁO LẦN 2: Hội thảo hướng Môi trường và Năng lượng
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến