Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Tổ chức- Cán bộ Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam

Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Ánh làm Phó trưởng ban Tổ chức- Cán bộ của Viện Hàn lâm...
Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Tổ chức- Cán bộ Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến