Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành Công nghiệp Môi trường

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định mã số: KC.06/21-30 phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 " Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành Công nghiệp Môi trường"
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành Công nghiệp Môi trường

Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến