Kế hoạch về việc thực hiện phòng chống thiên tai bão lụt

Thực hiện nghị định của chính phủ, Viện Hàn lâm KH và CN Việt nam ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai bão lụt
Kế hoạch về việc thực hiện phòng chống thiên tai bão lụt

Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến