Tháng hành động vì Môi trường

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng "Hành động vì môi trường".
Tháng hành động vì Môi trường
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến